VDB

Incompany versterkt de onderlinge band van het team

Bij VDB staat groei van medewerkers centraal in hun strategische ambitie. "De wereld om ons heen verandert voortdurend en snel. Het vraagt sterk leiderschap van onze medewerkers om hierin mee te kunnen bewegen en in te spelen. En dat al vroeg in hun carrière", aldus Mariëlle Leenes, Manager Personeel & Organisatie, bij het kantoor.

Daarom volgen ruim dertig medewerkers momenteel een SRA Management Development traject, Professional Development traject of Human Development traject.

Dave Mittertreiner en Mariëlle Leenes
"Een homogene groep werkt enorm drempelverlagend. Je zoekt elkaar buiten de trainingen sneller op. Er was alle ruimte om onze persoonlijke wensen in het traject in te passen."
Dave Mittertreiner en Mariëlle Leenes

VDB geeft hun mensen op verschillende manieren de mogelijkheid te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Onder meer met de nieuwe VDB Academy. Daar vinden medewerkers tools voor hun eigen ontwikkeling, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak. Een van de manieren waarop invulling wordt gegeven aan persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling, zijn de diverse SRA Development-trajecten die in samenwerking met alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants zijn ontwikkeld. “Door deze trajecten hopen we onze medewerkers te inspireren en borgen we continuïteit van leiderschap” aldus Leenes.

Wie volgen de training?

VDB bekijkt jaarlijks de mogelijkheden binnen het SRA-opleidingsprogramma. “In de basis is de strategie van VDB leidend, daaruit volgen opleidingsbehoeften die wij noodzakelijk achten voor ons kantoor. De medewerker zelf, zijn of haar persoonlijke vaardigheden en wensen bepalen of en voor welke training hij of zij in aanmerking komt. Uit de jaarlijkse evaluatiegesprekken met medewerkers kwam onder meer naar voren dat er behoefte was aan meer tools voor goed leiderschap”, vertelt Leenes.

Maatwerk

Leenes: "We wisten wel al dat SRA ontwikkelingstrajecten bood voor managers. Maar wat nieuw was en voor ons zeer belangrijk was een stuk maatwerk dat door SRA geleverd kon worden. Er was alle ruimte om onze persoonlijke wensen in de trajecten in te passen. Hiervoor hebben we gesprekken gevoerd met SRA en met de trainers van de trajecten. Wat daarbij ook prettig is, is dat SRA begrijpt hoe ons werkveld in elkaar steekt. Dan heb je aan een half woord genoeg. We zijn echt verrast door de persoonlijke aanpak en het stuk maatwerk."

Wat ook als positief werd ervaren, is dat ook de trainers Maarten van Schie en Pieter van Bakel vanaf het begin betrokken zijn in het traject. Leenes: "Je kunt met elkaar een mooi programma bedenken, maar uiteindelijk bepaalt degene die de training geeft voor een groot gedeelte de tevredenheid en het resultaat. Precies zoals het ook in onze dienstverlening werkt. De adviseur maakt het verschil. Daar zijn wij ons heel goed van bewust en dat is dan ook de reden dat we continue het beste willen halen uit onze medewerkers en veel investeren in opleiding en ontwikkeling."

Over de trajecten

Bij VDB lopen drie trajecten. Het MD- en HD-traject duren bij VDB tussen de 1 en 1,5 jaar. De exacte inhoud en de tijdsduur is echter altijd maatwerk. Het HD-traject is ontwikkeld voor talentvolle medewerkers om hen verder professioneel te ontwikkelen en hen voor te bereiden op een leidinggevende positie. Gedurende het traject gaan zij aan de slag met vaardigheden op het gebied van communicatie, adviseren en samenwerken, zelfkennis- en mensenkennis, beïnvloeding, assertiviteit en basisvaardigheden leidinggeven.

Het MD-traject brengt managers vaardigheden bij op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, strategisch denken en organisatieontwikkeling.

Naast deze twee trajecten loopt er nog een wat korter Professional Development-programma; specifiek voor diegenen die in hun ontwikkeling tussen beide trajecten vallen. Deze mensen zitten op een leidinggevend niveau en willen een slag maken in hun persoonlijke ontwikkeling.

Waarom incompany?

Leenes: "De sessies worden gegeven op een andere locatie, even uit de werkomgeving weggehaald. Buiten kantoor dus. Het is wel zo dat alleen onze eigen medewerkers deelnemen. Dit wordt als erg waardevol ervaren. Zij leren elkaar goed en op een andere manier kennen, wat ook de samenwerking in de dagelijkse praktijk motiveert. De onderlinge band en contacten worden hierdoor sterker." Dat is bepalend in het incompany-karakter van deze training. Daarbij krijgen de deelnemers bij VDB binnen het kantoor een persoonlijke coach. Zo zorgen zij ervoor dat wat er in de sessies gebeurt, ook vertaald wordt naar de praktijk.

Direct positief

Het PD en het HD-programma zijn bij VDB net van start. Het MD-traject loopt al wat langer. De reacties zijn tot nu toe alleen maar positief. "In het begin waren onze medewerkers nog wat argwanend, vroegen zich af wat zo’n traject inhoudt. Accountants willen graag weten waar ze aan toe zijn. Maar ze al na het eerste intakegesprek hadden ze een goed gevoel." Ook de HR-afdeling zelf is zeer tevreden. Wat ze als positief ervaren is dat ook tussentijds het programma kan worden bijgestuurd. Er is na iedere sessie overleg en er is dan ruimte om bepaalde zaken naar wens aan te passen. "Je zit niet gevangen in een vast concept. Ook de trainers staan hiervoor open", verduidelijkt Leenes.

Hoe wordt het ervaren?

Dave Mittertreiner van WVDB volgt het HD-traject. "Ik werk nu zo’n 9,5 jaar bij WVDB. Sinds 1,5 jaar stuur ik een team aan. Met mijn leidinggevende heb ik besproken waar ik zelf bij het leidinggeven tegenaan loop. In de accountancyopleiding gaat het om de materie en er wordt nauwelijks ingegaan op soft skills. Ik was dan ook direct enthousiast toen mij het HD-traject aangeboden werd. Door middel van dit traject kan ik gericht werken aan mijn persoonlijke ontwikkelpunten."

Na het intakegesprek had Dave direct een goed gevoel over het HD-traject. "Daarbij, ik was van tevoren al positief over het traject. Ik kende de trainer en heb een bepaalde klik met hem. Daardoor durf je ook meer van jezelf te laten zien in de training. Uiteindelijk bepaal ik zelf voor een groot deel het succes van een dergelijk traject, door mezelf open te stellen en met mezelf aan de slag te gaan. Dat kan soms confronterend zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat ik er een betere adviseur en leidinggevende door word."

Samenstelling van de groep

Zo'n 10 medewerkers volgen het HD-traject. Dit is een gemengd, maar toch homogeen gezelschap. Iedereen is tussen de 29-33 jaar en staat op hetzelfde punt in zijn of haar carrière. Het is een mooie mix van mannen en vrouwen en bijna alle disciplines van ons bedrijf zijn vertegenwoordigd. En dat is heel prettig, geeft Mittertreiner aan. "Juist door zo’n traject leer je elkaar kennen. Mooi om met de groep een band om te band op te bouwen. Door dit traject leer je elkaars persoonlijke voorkeuren en specifieke eigenschappen kennen. Je wordt daardoor effectiever in communicatie en gedrag."

Hoeveel tijd kost zo'n traject?

Naast de uren van de training heb je bij elke module een aantal voorbereidingsopdrachten. "Deze maken wij buiten werktijd om. Hier ben je geen avonden mee bezig. Dat is goed te overzien en voegt ook echt iets toe", vindt Dave. "Vervolgens ga je wat je geleerd hebt tijdens de training, direct toepassen in de praktijk." Zijn persoonlijke coach bij WVDB volgt het MD-traject. Deze staat zo'n 4-5 jaar verder in zijn carrière. "Hierdoor kunnen we mooi met elkaar sparren over mijn en zijn traject." De twee zitten altijd voor en na een module bij elkaar om te bepalen wat de module heeft gebracht en hoe hij dit gaat toepassen.

Directe toepassing in de praktijk

In de eerste module komt o.a. naar voren: wie ben je zelf, aan de hand van een kleurendiagram (red. Het Structogram®). Mittertreiner: "Hierdoor kun je jezelf herkennen en weet je waarom je bepaald gedrag vertoont. Tevens was er een aantal groepsopdrachten. Bijvoorbeeld geblindeerd van a naar b komen: hoe zorg ik ervoor dat iedereen aangehaakt blijft en we gezamenlijk het doel bereiken. De lering uit dit soort opdrachten neem ik nu al mee in het aansturen van mijn team. Hoe zorg ik ervoor dat ik iedereen meekrijg komend jaar in wat we willen bereiken, dat ze hier enthousiast voor zijn en dat ze het op tijd aangeven als ze ergens tegenaan lopen."

Hetzelfde schuitje

De hele groep vindt de training tot nu toe van toegevoegde waarde. "De eerste module was met overnachting. Hierdoor spreek je elkaar 's avonds en spreek je over zoveel meer dan alleen de training. Het persoonlijke contact wordt hierdoor nog sterker. Wat ik als tip wil meegeven: zorg ervoor dat de groep redelijk homogeen is betreft dezelfde fase in loopbaan en leeftijd. Je begrijpt elkaar dan gemakkelijker en zoekt elkaar buiten de trainingen ook sneller op. Het werkt enorm drempelverlagend. En daarmee kun je ook veel van elkaar leren."