VDB

Evelien Kraaijveld

Toegevoegd Notaris

Evelien Kraaijveld werd in oktober 2020 benoemd tot toegevoegd notaris bij VDB Notarissen. Naast het algemene ondernemingsrecht is ze gespecialiseerd in internationaal ondernemingsrecht en de advisering van vermogende ondernemers. In dit medewerkersverhaal vertelt zij over haar werk binnen VDB Advocaten Notarissen.

“Inmiddels zit ik nu 16 jaar in het vak en tijdens mijn loopbaan deed ik ruime ervaring op in zowel het ondernemingsrecht als personen- en familierecht. Ik raak vooral heel enthousiast wanneer die twee vakgebieden samenkomen. Juist met die multidisciplinaire advisering (in samenwerking met strategische alliantie partner newtone) onderscheiden wij ons van andere kantoren. Die geïntegreerde en gespecialiseerde aanpak leidt [EK1] mijns inziens tot het beste resultaat voor de cliënt. Daarbij verliezen wij de belangen van de cliënt nooit uit het oog.”

Internationaal en nationaal ondernemingsrecht

“Regelmatig begeleid ik nationale en internationale fusies en overnames, joint ventures en financieringstransacties, reorganisatie en herstructurering van nationale en internationale ondernemingen, en het opzetten en reorganiseren van (contractuele) samenwerkingsvormen (personenvennootschappen). Vanuit deze rol draag ik actief bij aan de verdere ontwikkeling van onze internationale bedrijfstak.”

Personen- en familierecht

“Ook adviseer ik ondernemers en vermogende families over de inrichting van hun persoonlijke regelingen, de zeggenschap over het familiebedrijf en de instandhouding van het familievermogen. Zowel op familierechtelijk- als op ondernemingsrechtelijk gebied, nationaal en internationaal. Zeggenschap over en continuïteit van de onderneming zijn belangrijke thema’s die tot mijn dagelijkse praktijk behoren.”