VDB

Privacy statement sollicitanten

Dit privacy statement is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop VDB Advocaten Notarissen (hierna: VDB) de gegevens van jou als sollicitant verwerkt. VDB hecht veel waarde aan jouw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je verstrekt vertrouwelijk worden behandeld in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Recht op wijzigen van privacy beleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam met enige regelmaat kennis te nemen van dit privacy statement (versie 13 juni 2018).

 

Welke gegevens worden verwerkt?
VDB verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, het geslacht, de geboortedatum, het cv, de motivatie en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen gegevens over je beschikbaarheid en verlof en andere gegevens die relevant kunnen zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid, zoals referenties en getuigschriften, worden verwerkt. Voor bepaalde functies kan een verklaring van goed gedrag worden gevraagd.

 

Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing door sollicitant. Ook kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd. Wanneer deze informatie daadwerkelijk wordt gebruikt of van invloed is op het sollicitatieproces, wordt dit vooraf besproken met de sollicitant.

 

Bij interne sollicitaties kan tevens gebruik worden gemaakt van reeds binnen VDB beschikbare persoonsgegevens.

 

De doeleinden van het verzamelen en verwerken
De gegevens en documenten die door jou worden verstrekt, bijvoorbeeld op het digitale sollicitatieformulier via de website, worden door VDB onder meer verwerkt om:

  • te bepalen of je in aanmerking komt voor een positie binnen VDB;
  • je gegevens met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties te vergelijken;
  • je gegevens te delen met leidinggevende(n) of andere functionarissen die binnen de organisatie belast zijn met het selectieproces;
  • contact op te nemen met jou voor een nadere kennismaking;
  • voor zover van toepassing, het opnemen van contact met opgegeven referenten/opleidingsinstituten;
  • het doorgeven van informatie aan je over andere vacatures waarvoor je in aanmerking zou kunnen komen;
  • algemene informatie te versturen aan je over de organisatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Je wordt na een positieve telefonische kennismaking en positieve fysieke kennismaking onderworpen aan een assessment. In dat geval worden aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, de persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring van het assessment.

Als je wordt aangenomen, kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst, administratieve doeleinden en introductie van jou binnen VDB.

 

Het bewaren van gegevens
VDB bewaart je gegevens tijdens de werving- en selectieprocedure. Je kunt op het digitale sollicitatieformulier aangeven of VDB je mag benaderen voor toekomstige vacatures. Indien je hiervoor toestemming geeft, worden je gegevens gedurende één jaar na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien je hiervoor geen toestemming geeft, zullen je gegevens uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

 

De rechten van de sollicitant
Je kunt de gegeven toestemming op ieder moment intrekken, waarna de gegevens direct worden verwijderd. Je hebt het recht op inzage in de verwerking van je persoonsgegevens. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan je vragen om je gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Tot slot heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verzoeken kun je indienen via het formulier privacy aanvraag.

VDB streeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van een verzoek, vraag, opmerking of klacht van de sollicitant te reageren.

 

Mocht je een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je je ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Verwijzing naar algemene privacy statement
Klik hier voor het algemene privacy statement van VDB.

 

Contact en vragen
Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop VDB omgaat met jouw persoonsgegevens kun je richten aan de functionaris gegevensbescherming: fg@vdb-law.nl. Dit e-mailadres is enkel bestemd voor vragen over de privacyverklaring en het verzamelen en verwerken van gegevens door VDB in het kader van werving en selectie.

 

Voor vragen over het werving & selectieproces kun je contact opnemen met Michelle van Wanrooij  (088–194 8067 of michellevanwanrooij@vdb-law.nl) of Lisa Schuts (088–194 8073 of lisaschuts@vdb-law.nl).